We are a professional manufacturer for TPE/TPR/TPS

Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp cho TPE / TPR / TPS

  • Ho Hsiang Ching Co., Ltd.

  • Tel:+886-4-2335-8891
  • Fax:+886-4-2335-8895
  • Skype: HOHSIANGCHING
  • E-mail: [email protected]
  • E-mail: [email protected]
  • No.116-1, Qingguang Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan (R.O.C.)
HO HSIANG CHING CO., LTD.
Hết lòng phục vụ quý khách! Vui lòng ghi lại nhu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ liên hệ ngay!
Top