We are a professional manufacturer for TPE/TPR/TPS

Quân tâm và trách nhiệm

Vật liệu là nguồn gốc của mọi lĩnh vực! Cung cấp vật liệu tốt và phù hợp là bổn phận của chúng tôi, và cũng là nền tảng để phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường. Về mặt an toàn vật liệu, chúng tôi không sử dụng các chất có hại cho trái đất, và càng nỗ lực đẩy mạnh khái niệm bảo vệ môi trường và thực hiện lý tưởng phát triển ngành nghề xanh!

Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi luôn luôn giữ thái độ không ngừng học hỏi, để ứng phó với xu hướng và sự biến đổi của thị trường quốc tế. Vì vậy, chúng tôi không ngừng nghiên cứu phát triển và tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề cạn kiệt tài nguyên trong tương lai, Ho Hsiang Ching (HHC) luôn giữ thái độ tích cực và nhiệt huyết trong công tác nghiên cứu và phát triển.

Trong quy trình sản xuất xanh hiệu quả, không chỉ thu gom tái sử dụng vật liệu phế thải, mà còn cùng khách hàng tìm tòi phát triển mở rộng thị trường sử dụng vật liệu TPE/TPR thân thiện với môi trường để thay thế cho các vật liệu khác.

Lấy bảo vệ tài nguyên, tôn trọng nhân quyền và phát triển kỹ thuật chuyên môn làm nền tảng, Ho Hsiang Ching (HHC) trong vấn đề quan tâm đến môi trường làm việc, càng coi trọng an toàn lao động và phòng ngừa nguy hại.
Lấy sáng tạo và phát triển bền vững làm định hướng, cung cấp cho khách hàng giải pháp vật liệu tốt nhất.

Top