We are a professional manufacturer for TPE/TPR/TPS

Tìm kiếm đại lý phân phối tại nước ngoài

Vật liệu không biên giới! Sản phẩm tốt đến từ vật liệu tốt, công ty HHC trong lĩnh vực vật liệu nhiệt dẻo (TPE/TPR) sở hữu nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ toàn diện cho mọi lĩnh vực sử dụng! Kiên định lý tưởng kinh doanh bền vững kết hợp nghiên cứu sáng tạo với chất lượng ưu việt, chân thành kính mời các đại lý/nhà phân phối có kinh nghiệm và nhiệt thành từ mọi lĩnh vực khác nhau.

HHC chúng tôi giữ vững quan điểm làm ra hạt nhựa tốt, sát cánh cùng quý vị phát triển đi lên! Hoan nghênh các đại lý/nhà phân phối ở nước ngoài cùng chúng tôi phát triển và mở rộng thị trường.

HHC cung cấp dịch vụ như sau cho các đại lý/nhà phân phối ở nước ngoài:
1、Hỗ trợ phát triển thị trường mới.
2、Hỗ trợ kỹ thuật và sáng tạo.
3、Công bố và quảng bá sản phẩm mới.
4、Quy hoạch khu vực thị trường.
5、Chia sẻ tài nguyên hệ thống phục vụ khách hàng.

overseas-agents
Top