Trưng bày|CHINAPLAS 2019 The 33nd International Exhibition on Plastics and Rubber Industries

CHINAPLAS 2019 The 33nd International Exhibition on Plastics and Rubber Industries
2019-06-06
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm gian hàng của chúng tôi tại triển lãm CHINAPLAS lần thứ 33 trong thời gian 21-24.MAY.2019
Đó là vinh dự của chúng tôi để cung cấp nhiều sản phẩm để bạn tham khảo dễ dàng hơn. Như chúng tôi đã giải thích tại chỗ,
nhà máy của chúng tôi là một loạt SEBS hydro hóa, nhà máy đàn hồi nhiệt dẻo (TPE / TPS).
Chúng tôi có khả năng sản xuất tất cả các loại tính chất vật lý tùy chỉnh của vật liệu cho khách hàng.
Chúng tôi cũng hợp tác với khách hàng để phát triển sản phẩm (TPE / TPS) với nhiều ứng dụng.
 
Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trong tương lai, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Tất cả nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui lòng được giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào.
Top