Trưng bày|Triển lãm quốc tế ngành nhựa & cao su Việt Nam lần thứ 18.

Triển lãm quốc tế ngành nhựa & cao su Việt Nam lần thứ 18.
2019-08-06
HHC sẽ tham dự Triển lãm Công nghiệp Nhựa & Cao su Quốc tế Việt Nam lần thứ 19.
Chúng tôi chân thành mời bạn đến thăm gian hàng của chúng tôi KHÔNG. Hội trường A 542.
Ngày: 03-06 tháng 10 năm 2019
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC) Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gian hàng số: Hội trường A 542
Chào mừng bạn đến thăm.

vplas

vplas


Top