Trưng bày|HHC (TPE / TPR) tham gia Triển lãm công nghiệp nhựa & cao su quốc tế Việt Nam lần thứ 19.

HHC (TPE / TPR) tham gia Triển lãm công nghiệp nhựa & cao su quốc tế Việt Nam lần thứ 19.
2019-10-23
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm gian hàng của chúng tôi tại Triển lãm Công nghiệp Nhựa & Cao su Quốc tế Việt Nam lần thứ 19.
Đó là vinh dự của chúng tôi để cung cấp nhiều sản phẩm để bạn tham khảo dễ dàng hơn. Như chúng tôi đã giải thích tại chỗ,
nhà máy của chúng tôi là một nhà máy SEBS, nhà máy nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPE / TPS).
Chúng tôi có khả năng sản xuất tất cả các loại tính chất vật lý tùy chỉnh của vật liệu cho khách hàng.
Chúng tôi cũng hợp tác với khách hàng để phát triển sản phẩm (TPE / TPS) với nhiều ứng dụng.
 
Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trong tương lai, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Tất cả nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui lòng được giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào.

Thermoplastic elastomer exhibition

TPR Resin
TPE resin
Thermoplastic elastomer

TPE material

Top