Tin mới|Kỷ niệm Hồ Hsiang Ching CO., LTD. Được thành lập 13 năm và tiệc tùng cuối năm

Kỷ niệm Hồ Hsiang Ching CO., LTD. Được thành lập 13 năm và tiệc tùng cuối năm
2020-01-21
Kỷ niệm Hồ Hsiang Ching CO., LTD. Được thành lập 13 năm và tiệc tùng cuối năm
 
Chúng tôi đánh giá cao tất cả các hỗ trợ khách hàng hợp tác của chúng tôi Ho Hsiang Ching Co., LTD. với một thời gian dài
và cũng rất đánh giá cao nhân viên của chúng tôi họ nỗ lực.
Vì vậy, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm công ty của chúng tôi đã thành lập 13 năm và bữa tiệc cuối năm.


Top