TPE là gì

TPE là gì

TPE(Thermoplastic Elastomer) là tên gọi chung của vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo, các loại TPE thường gặp gồm:


●TPE (Thermoplastic elastomer) / TPS (Thermoplastic styrene)or TPR (Thermoplastic Rubber) Vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo hoặc cao su nhiệt dẻo
●TPV (Thermoplastic Vulcanizate) Vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo chứa Polyolefins (EPDM+PP lưu hóa động)
●TPU (Thermoplastic Polyurethane) Nhựa polyurethane nhiệt dẻo
●TPEE (Thermoplastic Polyether Ester Elastomer) Vật liệu polyester nhiệt dẻo
●TPO (Thermoplastic olefin) Vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo olefin

Top